LIST FORMALNY  (Formal letter)

jest formą wypowiedzi pisemnej skierowaną do osób, których dobrze nie znamy, osób zajmujących oficjalne stanowiska oraz instytucji lub firm. List ten  spotykany jest wyłącznie na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie podstawowym i charakteryzuje go formalny, bezosobowy ton. 

                                              UKŁAD LISTU FORMALNEGO
POLEĆ E4M
Darmowy Hosting
English 4 Matura                           2014 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography   FreeDigitalPhotos.net
My special thanks