POLEĆ E4M
Darmowy Hosting


OGŁOSZENIE O WYDARZENIUWraz z nauczycielem języka angielskiego zamierzasz zorganizować olimpiadę języka angielskiego w Twojej szkole. Napisz ogłoszenie, w którym:

• Poinformujesz o rodzaju wydarzenia.
• Warunkach przystąpienia do konkursu.
• Przewidywanych nagrodach.
• Gdzie należy zgłosić chęć wzięcia udziału.
Zobacz jakby wyglądąło to ogłoszenie napisane pełnymi zdaniami.


Attention everyone! We are pleased to announce that we are organizing an English language competition. 
To enter, you must be over 16. The prizes include a two-week course of English in London,
Polish-English dictionaries and English audio books. You're welcome to join us. It is going to be a  great fun! For more information or to sign up, contact XYZ in class 3B.


Użyteczne zwrotyROZPOCZYNANIE WYPOWIEDZI

Attention! - Uwaga!
Announcement! - Ogłoszenie!
We are pleased / glad to announce that ... - Miło nam powiadomić / oznajmić, że ...
It is a great honour for us to announce .... - Jest wielkim zaszczytem / honorem dla nas ogłosić ....

RODZAJ WYDARZENIA

Swimming competition / language contest / rock concert  - Zawody pływackie / olimpiada językowa / koncert rokowy
Our school 30th anniversary - Trzydziestolecie naszej szkoły


MIEJSCE I CZAS

The competition will take place in our school on 25th May at 10.00. a.m. - Olimpiada odbędzie się w naszej szkole 25-ego maja o godzinie 10.00 rano.
The football tounament will be held between 26th - 29th October  - Turniej piłki nożnej odbędzie się w dniach 26 -29 października.
All matches are to be played on a grass pitch outside the school.  - Wszystkie mecze będą rozegrane na trawiastym boisku za szkołą.

WARUNKI UCZESTNICTWA

To take part, you must be in class 3. -  Aby wziąść udział musisz być w trzeciej klasie.
To enter, you must be over 18.  - Aby zostać przyjętym musisz mieć więcej niż 18 lat.
To sign up, fill in an entry form and bring it to XYZ in class 3D. - Aby zapisać się, wypełnij formularz zgłoszeniowy i dostarcz go XYZ z klasy 3D.


ZWROTY ZACHĘCAJĄCE DO UCZESTNICTWA

Sign up now! It's going to be a great fun! - Zapisz się teraz! Będzie niezła zabawa!
It's not so difficult! Join today! -  Nie jest to takie trudne! Przyłącz się już dziś!

INFORMACJA O NAGRODACH

The prizes include ....
- Do nagród zalicza się ....
The winner will be awarded a diploma / 30 pounds in cash - Zwycięzca otrzyma dymplom / trzydzieści funtów gotówką.INFORMACJA O KONTAKCIE

If interested, please contact me on ... - Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się ze mną ...
Call ... or email  ... - Zadwoń ... lub napisz wiadomość ...


Ogłoszenie 

jest formą komunikatu umieszczanego w miejscach publicznych lub mediach celem przyciągnięcia uwagi czytelnika/słuchacza. Może ono dotyczyć informacji związanych z przedmiotem, który posiadamy do sprzedania lub zamierzamy nabyć, wynajęcia lub sprzedaży domu/mieszkania, informacji o rzeczy znalezionej lub zgubionej. Ogłoszenie może również odwoływać się do wydarzenia publicznego, rocznicy szkoły czy szkolnych zawodów. Ogłoszenie w mediach cechuje zwięzła, treściwa forma z licznymi skrótami zrozumiałymi dla odbiorcy. Liczba użytych słów ograniczona jest do minimum.

W przypadku ogłoszeń osobistych, np. o zagubieniu cennej rzeczy, może ono przybrać formę bardziej rozbudowaną, z większą ilością informacji, często zawierającą wątek emocjonalny. Wtedy piszemy  pełnymi zdaniami w formie osobowej. Należy pamiętać o podaniu formy kontaktu z ogłoszeniodawcą.    
English 4 Matura                           2014 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography   FreeDigitalPhotos.net
My special thanks