POLEĆ E4M
Darmowy Hosting

Zaproszenie  (Invitation)

Zaproszenie  to rodzaj tekstu użytkowego wysyłanego z różnych okazji. Mogą to być uroczystości zarówno oficjalne (np. wręczenie nagród , otwarcie wystawy ) , jak i prywatne ( np. urodzin,imieniny, zawarciezwiązku małżeńskiego itp.)Zaproszenie kieruje się do określonej osoby lub do pewnej grupy osób. Powinno zawierać następujące elementy:

• adresat
• nadawca (organizator)
• okazja
• dokładny czas (dzień, miesiąc, rok, godzina)
• określone dokładnie miejsce wydarzenia


Wyróżniamy zaprosznia pisemne i ustne w zależności od rangi wydarzenia. W zaproszeniach występuje szereg zwrotów informujących gości o programie uroczystości, stosownym stroju, trasie dojazdu lub proszących o potwierdzenie przybycia.ZAPROSZENIE

Z okazji zakończenia roku szkolnego wraz z klasą organizujesz przyjęcie. Napisz zaproszenie dla grupy Brytyjczyków, którzy przyjechali na wymianę. Poinformuj:

• gdzie i kiedy odbędzie się przyjęcie,
• jakie przewidziano atrakcje,
• jak dotrzeć do miejsca, w którym odbędzie się przyjęcie,
• o konieczności potwierdzenia przybycia.


Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność
przekazania wszystkich informacji (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).Użyteczne zwroty


ROZPOCZYNANIE WYPOWIEDZI

Invitation - Zaproszenie
I'd like to invite you to ... - Chciałbym/chciałabym zaprosić Cię na ...
We are holding/organizing a party/exhibition ... - Organizujemy przyjęcie/wystawę ...
Come and celebrate ... - Przyjdż i świętuj ...
Please join us for ... - Proszę przyłącz się do nas ...
Please be our guest at ... - Proszę bądź naszym gościem na ...
We request the pleasure of your company at .... -  Prosimy o zaszczycenie nas swoim towarzystwem ...
We request the honour of your presence at .... - Prosimy o zaszczycenie nas swoją obecnością ...ROZWINIĘCIE WYPOWIEDZI

The party/wedding reception/birthday party/grand opening will take place at/in/on ... - Przyjęcie/przyjęcie weselne/przyjęcie urodzinowe/wielkie otwarcie będzie miało miejsce  ...
To get there, take ...
-  Aby tam dotrzeć weź ...
Attractions include ....  - Do atrakcji wlicza się ...
You’re welcome to … -  będzie mi bardzo miło jeśli ...
You can't miss the chance to have a great time! -  Nie możesz przegapić szansy na dobrą zabawę!
Join in the fun! - Przyłącz się do zabawy!
Please let us know if you can come. - Daj znać czy będziesz.
Please confirm your attendance - Proszę potwierdź swoje uczstnictwo
If interested, contact Tomek on his mobile 7878900 - Jeśli jesteś zainteresowany/a skontaktuj się z Tomkiem pod numerem jego telefonu komórkowego 7878900
R.S.V.P. - Proszę potwierdzić przyjęcie zaproszenie (z francuskiego)
Regrets only - Proszę o informacje jeżeli nie możesz przyjść
Proper attire please - Proszę dostosować ubiór do okazji.
Please arrive on time. - Proszę o puntkualne przybycie.


ZAKOŃCZENIE

Look forward to seeing you. - Nie mogę się doczekać kiedy Ciebie zobaczę.
Hope to see you! - Mam nadzieję, że się zobaczymy!
English 4 Matura                           2014 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography   FreeDigitalPhotos.net
My special thanks