sth makes sb's blood curdle - coś mrozi komuś krew w żyłach
in cold blood - z zimną krwią
be sb's flesh and blood - być członkiem rodziny
within spitting distance of sth - w pobliżu, niedaleko, rzut kamieniem stąd
be the spitting/mirror/living image of sb - być do kogoś uderzająco podobym/identycznym
have sth on the brain informal - interesować się czymś, mieć coś (ciągle) w głowie - powracająca myśl
be the brains behind/of sth - być mózgiem czegoś
pick sb's brain - zasięgnąć czyjejś opinii, wiedzy
have a heart of stone - mieć serce z kamienia, być pozbawionym wszelkich uczuć
have a heart of gold - mieć serce ze złota, być uprzejmym w stosunku do innych
know/learn sth by heart - znać coś na pamięć/nauczyć się czegoś na pamięć
lose heart/take heart from sth - stracić/odzyskać nadzieję
take sth to one's heart - brać coś do serca, traktować coś bardzo poważnie
be at each other's throats - chwycić się za gardeła, jump at ~ rzucać się do gardeł
have no spine to do sth - nie mieć odwagi/determinacji żeby coś zrobić w trudnej sytuacji
sb's jaw dropped - opadała komuś szczęka
be frozen/chilled to the bone - być przemarzniętym na kość
USEFUL EXPRESSIONS - UŻYTECZNE ZWROTY
BONES - kości

cheekbone - kość policzkowa
backbone
/spine - kręgosług
skull - czaszka
jaw
(bone) - żuchwa, szczęka
rib - żebro
pelvis - miednica
INNER ORGANS - organy wewnętrzne

brain - mózg
heart - serca
throat - gardło
windpipe - tchawica
lung - płuco
kidney - nerka
liver - wątroba
pancreas - trzustka
intenstine
/bowel - jelito
small/large intenstine - cienkie/grube 
                                                 jelito
muscle - mięsień
brain/lung lobe - płat mózgu/płuca
gland - gruczoł


BLOOD - krew

blood cells - krwinki
red blood cells - czerone krwinki
white blood cells - białe krwinki
platelets - płytki krwi
blood vessel - naczynie krwionośne
vein - żyła
artery- arteria, tętnica
aorta - aorta, tętnica główna

FLUIDS -  płyny

blood - krew
saliva
informal spit - ślina
urine - mocz


ADDITIONAL VOCABULARY - SŁOWNICTWO DODATKOWE
forehead
hair
head
nail
hand
finger
wrist
ear
neck
forearm
elbow
arm
armpit
back
buttock
foot
toe
heel
ankle
tibia
knee
leg
thigh
waist
stomach
chest
chin
teeth
nose
cheek
eye
eyebrow
PARTS OF THE BODY - CZĘŚCI CIAŁA
Click on underlined words to listen to their pronunciation. Find out more about proper use of a chosen word, study examples and collocations. Polish meaning will pop-up if you mouse over an underlined word.

Klinknij na pokreślony wyraz i posłuchaj właściwej wymowy. Zapoznaj się z zastosowaniem wybranego wyrazu. Najeżdzając na  dowolny wyraz zobaczysz jego polski odpowiednik.
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL
Image courtesy of Ambro / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84 FreeDigitalPhotos.net
cut  sth to the bone -  zredukować coś do absolutnego minimum
make no bones about sth - mówić otwarcie, bez ogródek o czymś
can't make head nor/or tail of sth - nie być w stanie czegoś pojąć
have a good head for figures - mieć głowę do liczb, matematyki
lose one's head - tracić głowę, zmysły
meet/speak to sb face-to-face - spotkać się/porozmawiać z kimś na osobności
face problems/fears/difficulties - stawić czoła problemom/lękom/trudnościom
save face - wyjść z twarzą z trudej sytyacji, zachować twarz
sb's face (doesn't) fit spoken - ktoś (nie) pasuje do firmy/stanowiska
under a watchful/stern eye of sb - pod czyimś nadzorem/opieką
in sb' eye(s) / in the eyes of sb - w czyichś oczach, czyimś zdaniem
be the appple of sb's  eyes - być czyimś oczkiem w głowie
grin/smile from ear to ear - śmiać się od ucha do ucha
something goes in one ear and out the other informal- coś jednym uchem wpada, drugim wypada
be all ears
informal - zamieniać się w słuch, uważnie słuchać
keep one's fingers crossed/cross one's fongers - trzymać kciuki
have green fingers/thumbs - mieć talent/smykałkę do prac w ogródku
not lift/raise a finger - nie kiwnąć palcem