Darmowy Hosting

Wiadomość oficjalna  (e-mail) 

Wiadomość pisemna jest formą przekazywania informacji adresatowi. Treść wiadomości może zawierać wiele  różnych informacji, np. prośbę, podziękowanie, przypomnienie, konkretne zapytanie. W zależności od jej adresata  styl wiadomości może być nieformalny lub oficjalny.W wiadomość formalnej do osoby mało lub wcale nam nieznanej, firmy lub instytucji występują:

• formalne zwroty rozpoczynające i kończące: Dear Mr. Smith, Dear Sir or Madam (jeśli nie wiemy czy   
  odbiorca jest mężczyzną czy kobietą),Yours sincerely, Yours faithfully, Regards,
• formy pełne np. he is not, I will not'
• język dostosowany do adresata wiadomości,
• strona bierna: The goods will be delivered on 29th September,
• charakterystyczne zwroty np. Should you have any queries, please do not hesitate to contact me,
  I would be honoured if you could accept our invitation, If it were possible, I would appreciate your 
  prompt reply.
WIADOMOŚĆ OFICJALNA

Jesteś zainteresowany/a wycieczką do Londynu. Napisz wiadomość do biura podróży w Londynie, w której:

• poinformujesz skąd dowiedziałeś/aś się o tej wycieczce,
• zapytasz o cenę i termin najbliższego wyjazdu,
• poinformujesz, że jesteś studentem/ką i zapytasz o zniżki,
• zapytasz jakie są dostępne formy płatności.


Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność
przekazania wszystkich informacji (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

Użyteczne zwrotyROZPOCZYNANIE WYPOWIEDZI

Dear Sir or Madam / Dear Sirs - szanowni Państwo (nie znamy adresata)
Dear Mr. Smith - drogi Panie Smith (podajemy same nazwisko)ROZWINIĘCIE WYPOWIEDZI

I am writing to ... - piszę po to, aby ...
Enquire/inquire
-  zapytać (w listach i widomościach formalnych zastępuje czasownik ask)
In reference to your advertisement - w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie
As advertised in ... - jak ogłoszono w ...
I would like to know - chciał(a)bym wiedzieć
I am interested in obtaining information - jestem zaintresowany/a otrzymaniem informacji


ZAKOŃCZENIE

I look forward to hearing from you - z niecierpliwością czekam na odpowiedź
I am waiting for your prompt reply - czekam na Państwa szybką odpowiedź
I await your response - oczekuję na Pana odpowiedź
Yours sincerely - z poważaniem (jeśli pisaliśmy do osoby używając jego/jej nazwiska, np.: Dear Mr. Smith)
Yours faithfully - z poważaniem (jeśli nie znamy adresata, np.: Dear Sir or Madam)

English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL