GOAL-LINE


TECHNOLOGY


    


     
Original text: BBC
Zadanie

Posłuchaj dwukrotnie nagrania robiąc krótką przerwę pomiędzy pierwszym i drugim odtworzeniem, a następnie zaznacz  , które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).


Materiały do pobrania:   nagranie    słownictwo     tekst     
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL

goal-line technology - technologia wykrywająca   
          przekroczenie przez piłkę linii bramnkowej

act as a guinea pig - być królikiem doświadczalnym

approve of sth - przyjąć, zatwierdzić, aprobować coś

convince sb to do sth - przekonać kogoś do zrobienia 
                                               czegoś
currently - obecnie, aktualnie

track  - śledzić, namierzać  położenie

well-established - ogólnie przyjęty, stosowany

claim - twierdzić, utrzymywać

referee - sędzia

score - strzelić bramkę, zdobyć punkty,  wynik

intensify - nasilać, wzmagać

debate - debata

at least - przynajmniej
deny sth - nie uznać czegoś, odrzucić coś

legitimate goal - właściwie zdobyta bramka

gross injustices - ogromna niesprawiedliwość

be on the same page - być tego samego zdania

the tip of the iceberg - czubek góry lodowej

undermine sb's work - podkopywać, podważać,
                                     umniejszać czyjś wkład/pracę 

hi-tec innovation  -  nowoczesny, zaawansowany
                                            technologicznie wynalazek

in addition - w dodatku

concern - obawa, troska

can afford to do sth - móc pozwolić sobie na coś

despite fears - pomimo obaw

empahically endorsed - stanowczo poparty,                      
                                    przyjęty ze zrozumieniem
Materiały dodatkowe

Obejrzyj krótkie nagrania wideo zamieszczone w serwisie YouTube poruszające kwestie wprowadzenia technologii wykrywającej przekroczenie przez piłkę linii bramkowej. Pomyśl o zaletach i wadach takiego wynalazku.
Ułóż zdania z nowo poznanymi wyrazami i zobacz jakie formy przyjmują poszczególne słowa (słowotwórstwo) korzystając ze słownika angielsko-angielskiego.

1.1.

   Goal-line technology is going to be used in the English Premier  
   League first.

1.2.

  Main purpose of goal-line technology is to measure the speed
  of a ball.

1.3.

   Frank Lampard scored a legitimate goal which was mistakenly
   disallowed.

1.4.

   Roy Hodgson believes this cutting-edge technology will allow
   referees to avoid ambiguous situations and accidental mistakes.

1.5.

   The Premier League is rather sceptical about the new invention.
Useful Vocabulary
Image courtesy of bulldogza / FreeDigitalPhotos.net