SANTA

CLAUS IS

TOO

UNHEALTHY

Original text: BBC
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL
Zadanie 2. (5 pkt)

Posłuchaj dwukrotnie nagrania robiąc krótką przerwę pomiędzy pierwszym i drugim odtworzeniem, a następnie zaznacz, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
Report (939 K)                  Words (1.92 MB)                      Text (36 K)

1.1.

  The speaker considers Santa Claus to be reasonably fit.

1.2.

 
  According to the research from University of Monash in Melbourne,  
   Santa Claus should cut down on drinking beer and start walking more
   frequently.

1.3.

 
  Santa Claus is a well-known figure all over the word.

1.4.

   The research conducted by the university should be treated seriously.

1.5.

   
According to the speaker, there is a need for more detailed study on   
   Santa's habits.
T F
Image courtesy of digitalart / FreeDigitalPhotos.net
Father Christmas (Santa Claus) - Mikołaj

bad role model - zły przykład do naśladowania

get off his sleigh - zrezygnować z jazdy saniami

lay off - odstawić, zaprzestać

recognised figures - rozpoznawalne (znane) osoby

go easy on the beer  - zmniejszyć spożywanie piwa

belly (informal) - brzuch

obese - otyły

research - badanie, badać

carry out/do research - przeprowadzać/robić badania

vast amount of sth - ogromna ilość czegość

on his rounds - w drodze (trasie)

mean - znaczyć, mieć znaczenie

intend to do sth - mieć intencję, zamiar coś zrobić

entirely - całkowicie

seriously - na poważnie

worldwide - na całym świecie

he's no in fit state to drive his sleigh - nie jest   
wystarczająco sprawny, aby jeździć saniami

abandon - porzucić, opuścić, zostawić

healthy - zdrowy, w pełni sił witalnych

habit - nawyk

to be in the habit of doing sth - mieć nawyk robienia 
                                                  czegoś

warrant closer scrutiny - wymać dokładniejszego   
przyjrzenia się sprawie/szczegółowej analizy

pronounce sb a true public health menace -  
uznać kogoś za realne zagrożenie zdrowia publicznego
Useful Vocabulary