TOWERING

FEES FOR

BIG BEN


Original text: BBC
Zadanie 1. (5 pkt)

Posłuchaj dwukrotnie nagrania robiąc krótką przerwę pomiędzy pierwszym i drugim odtworzeniem, a następnie zaznacz,  które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

Materiały do pobrania:   nagranie      słownictwo     tekst     
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL
argument - kłótnia, spór; argument

must-see attraction - atrakcja, którą koniecznie
                                 należy zobaczyć

House of Commons - Izba Gmin

disgraceful - skandaliczny

clock tower - wieża zegarowa

tour - wycieczka

clanking  - brzęk

bang - huk

in advance - przed czasem, z góry, wcześniej

resident - mieszkaniec, rezydent

be aware of sth - być świadomym czegoś

rather - raczejcharge - opłata

per person - za osobę

disgruntled - niezadowolony

argue - spierać się, kłócić

well-renowned - słynny, sławny, dobrze znany

symbol of democracy - symbol demokracji


ADDITIONAL VOCABULARY

free of charge - bezpłatny, wolny od opłaty

go sightseeing - (iść) zwiedzać

ancient monument - zabytek

national heritage - dziedzictwo narodowe

landmark - charakterystyczny obiekt
Zadanie dodatkowe

Sprawdź w słowniku angielsko-angielskim definicje wyrazów w ramce i znajdź ich synonimy (thesaurus). Następnie ułóż zdania z wybranymi przez Ciebie słowami.
T F

1.1.

  Big Ben is a landmark a visitor should see when in London.

1.2.

  
Visitors can easily access the Tower Clock at any time.

1.3.

 
There is an admission fee to visit Big Ben.

1.4.

  Some members of the British Parliament are against charging visitors.

1.5.

  
Big Ben is a widely recognised symbol of British wealth.
Useful Vocabulary
Image courtesy of Vicie81 / FreeDigitalPhotos.net