English TensesEnglish Tenses
PODZIAŁ CZASÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL
W języku angielskim czasy możemy podzielić według dwóch głównych kryteriów tj. przedziału czasowego,
do którego się odnoszą i struktury gramatycznej


Biorąc pod uwagę przedział czasowy wyróżniamy czasy typu:

PRESENT - teraźniejsze
PAST - przeszłe
FUTURE - przyszłe


Pod względem struktury gramatycznej  czasy (TENSES) w języku angielskim dzielimy na:

SIMPLE - proste
CONTINUOUS (PROGRESSIVE) - ciągłe
PERFECT - uprzednie (dokonane)
IN THE PAST (CONDITIONAL) - warunkowe (tzw. w przeszłości)

Czasy typu “simple”

Czasy typu “continuous”

Czynność powtarzająca się, zwyczajowa.

I always stay at the Hide Park hotel when I am in London.
Czynność tymczasowa.       

I am staying at the Hide Park hotel because I can’t find a cheaper one.              
Trwały stan rzeczy, prawa natury itp.

Water boils at 100 degrees Celsius.
Czynność odbywająca się w tej chwili.       

Can you hear it? The water is boiling.              
Czynność zgodna z harmonogramem.

He usually flies with British Airways at 7 a.m. according to the schedule.
Czynność zaplanowana w najbliższej przyszłości.      

He is flying to London tomorrow.
(He’s already bought tickets)
Czynność nawykowa.

We drink much coffee.
Czynność odbywająca się w tej chwili.

We are drinking coffee now.
Fakt, czynność nawykowa.


Tom always complains about the weather.
(it is typical of him.)
Wyrażenie naszej irytacji z faktu, że coś zbyt często ma miejsce. (always, forever, constantly, continuously)

Tom is always complaining about the weather.
(It is annoying. He does it too often.)
Fakt.

The cost of living is really high nowadays.
Obecne trendy, zmiany.

The cost of living is rising.
Zachownie, sposób bycia.

Mary is a rude and annoying girl.
Zachowanie odbiegające od normy (niezwykłe).

Mary is being so rude today.
(It’s strange. She is usually such a polite girl.)
Czynność zakończona w przeszłości.


I watched an interesting documentary yesterday.
Czynność trwająca w pewnym momencie w przeszłości lub przez pewien czas.

Yesterday at 10 p.m. / Yesterday from 9 to 11 p.m.     I was watching an interesting documentary.
Czynność zakończona w niedalekiej przeszłości i mająca skutki (widoczna) w teraźniejszości.

I have painted the room. (It’s pained now)
Czynność rozpoczęta w przeszłości i trwająca do chwili obecnej lub w chwili obecnej zakończona.

I have been painting the room since 6 o’clock in the morning. (and I have just finished it or I haven’t finished it yet).
Czynność uprzednia, zakończona przed jakąś inną czynnością w przeszłości.

I had already washed all the dishes before my mother came.
Czynność uprzednia, rozpoczęta w przeszłości i trwająca do momentu pojawienia się kolejnej czynności przeszłej.

I had already been washing the dishes for 2 hours when my mother came.
Nasze przypuszczenia, zamiary dotyczące przyszłości.

I think/suppose I will take my driving test next week.
Czynność zaplanowana, która będzie miała miejsce w określonym czasie w przyszłości.

At this time next week I will be taking my driving test.
Czynności, które będą zakończone w określonym czasie w przyszłości.

By next week I will have finished my English course.
Czynność będzie trwała już przez pewien okres czasu w danym momencie w przyszłości.

By next week I will have been learning English for 6 months.
Image courtesy of Ambro  FreeDigitalPhotos.net