Dodaj komentarz
Add your comment
Mini Słownik
Mini Dictionary
Click on underlined words to listen to their pronunciation. Find out more about proper use of a chosen word, study examples and collocations. Polish meaning will pop-up if you mouse over an underlined word.

Klinknij na pokreślony wyraz i posłuchaj właściwej wymowy. Zapoznaj się z zastosowaniem wybranego wyrazu. Najeżdzając na  dowolny wyraz zobaczysz jego polski odpowiednik.
sclera
lens
conjunctiva
eyelash
eyelid
pupil
cornea
iris
The third molar tooth is also known as a wisdom tooth.
Trzci ząb trzonowy jest także określany mianem zęba mądrości.
central incisor
lateral incisor
canine
first premolar
second premolar
EXTENDED VOCABULARY - SŁOWNICTWO ROZSZERZONE
ring finger
middle finger
little finger
index finger
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL
thumb
palm
first/second/third molar
There are more video materials referring to human body systems for those interested in human anatomy. In order to watch them click on the picture on the left or a link below.

Human body systems
Osoby interesujące się ludzką anatomią znajdą więcej materiałów wideo dotyczących układów w ciele ludzkim klikając w obrazek obok lub link poniżej.

Układy w ciele ludzkim