English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL
AGE - WIEK

be ten/fifteen/twenty-one years old - mieć dziesięć/piętnaście/dwadzieścia jeden lat
My sister
is twenty-five years old. she has graduated from the university of warsaw recently.

aged 17/19 - w wieku siedemnastu/dziewietnastu lat
the boy
aged 19 and the girl aged 17 has been missing for two weeks.

be (of) the same age as someone else/ be peers - być w tym samym wieku, być rówieśnikami

be in one's early/ mid-/late thirties/forties/fifties etc. -
the man in the picture is relatively tall and slim
in his early thirties.  

be in one's teens - mieć naście lat (11-19)
be in early thirties - 30-33
be in mid-thirties - 34-36
be in late thirties - 37-39
be middle-aged - być w średnim wieku (40-65)
be an elderly man/woman - być starszym mężczyzną/kobietą (be an old man - być starcem - brzmi mniej grzecznie)
be in one's early old age (65-74) - być w okresie wczesnej starości
be in one's late old age (74 - ...) - być w okresie późnej starości

be pushing sixty/seventy/eighty etc.
- mieć niespełna/prawie sześćdziesiąt/siedemdziesiąt/osiemdziesiąt lat
our english teacher is pushing forty.

be a newborn/toddler/child/teenager/an adolescent/an adult/an elderly person -

HEIGHT - WZROST

BE SHORT/TALL - być osobą niską, wysoką
be quite tall -
be rather short -
BE OF MEDIUM/AVERAGE HEIGHT -  być średniego wzrostu
just over six foot/1.82 m - 
BE NEITHER TALL NOR SHORT- nie być ani wysokim ani niskimBUILD -BUDOWA

muscular/well-built - mukularny, dobrze zbudowany
broad-shouldered - szeroki w barkach
thin/slim / slender / bony / skinny - chudy, szczupły, smukły, kościsty, chudy (neatatywne znaczenie)
fat/obese/chubby/plump/stocky/overweight - gruby, otyły, pucułowaty, pulchny/krępy/ z nadwagą
long-legged - o długich nogach
PETITE (short and thin)- drobna (o kobiecie)
Compare the examples. Use dictionaries if necessary.  Porównaj przykłady. Jeżeli to konieczne skorzystaj ze słowników.Tom is a tall and well-built man. He is in his early thirties. He has got and an attractive oval face and pitch-black spiky hair.
He usually wears elegant plain suits and patterned ties. He is so handsome and professional looking.

Thomas is a tall and well-built man in his early thirties with an attractive oval face and spiky pitch-black hair.                             He usually wears elegant plain suits and patterned ties which make him look so handsome and professional.


Mary is of medium height and slim. She is a fifteen-year old girl.  She has got a heart-shaped face and dark brown hair. Mary styles her hair in a bun. She often puts on colourful flowery skirts and fashionable tops. She is an unbelievably charming person.

Mary, who is of medium height and slim build, is a fifteen-year-old girl with a heart-shaped face and dark brown hair which she styles into a bun. She often puts on colourful flowery skirts and fashionable tops to express her unbelievable personal charm.

My neighbour is quite short and a bit overweight. She is an elderly lady I have known for nearly 10 years. She has got  a slightly tanned complexion and a mass of white curly hair. Every time I see her she is casually dressed in blue jeans and sweaters. They make her look younger than she really is.   

A quite short and a bit overweight elderly lady who has been my neighbour for nearly 10 years has got a slightly tanned complexion and a mass of white curly hair. Every time I see her she is casually dressed in blue jeans and sweaters which make her look younger than she really is.    
DESCRIBING PHYSICAL APPEARANCE - OPISYWANIE WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO
To describe a person's physical appearance it is advisable to give details according to the following model.
Opisując wygląd osoby należy podawać szczegóły zgodnie z następującym wzorcem.
HEIGHT
WZROST
BUILD
BUDOWA
AGE
WIEK
FACIAL FEATURES
TWARZ
HAIR
WŁOSY
CLOTHES
UBRANIE
tall

of medium height

short
well-built

slim

a bit overweight
in his early thirties

fifteen-year-old

elderly
oval

heart-shaped

slightly tanned
spiky

bun

white
suit and tie

skirt and top

jeans and sweaters
If you wish to make your description more interesting, try to use a wide spectrum of adjectives. Avoid using short sentences with similar structures.
Jeśli chcesz , aby twój opis był bardziej interesujący używaj szerokiego spektrum przymiotników. Unikaj tworzenia krótki zdań o podobnych strukturach.