Darmowy Hosting
Jeśli brałeś udział w jednej z olimpiad wymienionych w załączniku możesz zostać zwolniony z egzaminu maturalnego z przedmiotu, który był na olimpiadzie. Laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

Lista olimpiad

Materiał jescze nie dostępny do pobrania. Material not available for download.Materiał jescze nie dostępny do pobrania. Material not available for download.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej egzamin maturalny z języka nowożytnego ulega zmianie. Nowa forma matury pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym obowiązuje uczniów liceów ogólnokształcących przystępujących do w/w egzaminów w roku szkolnym 2014/2015 i uczniów techników od roku szkolnego 2015/2016. Egzamin ustny z języka nowożytnego pozostaje bez zmian. Zapoznaj się szczegółowo ze strukturą poszczególnych egzaminów.
Informacje na temat egzaminów pisemnych
Egzamin pisemny na poziomie podstawowym
Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym
Egzamin pisemny na poziomie dwujęzycznym
Informacje na temat egzaminów ustnych
Egzamin ustny bez określania poziomu
Egzamin ustny na poziomie dwujęzycznym
HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH W ROKU 2015

UWAGA! INFORMACJE DOSTĘPNE BĘDĄ PO ICH PUBLIKACJI PRZEZ CKE.

Egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym, rozszerzonym i egzamin dla klas dwujęzycznych jest zaplanowany na  .......................

Egzamin na poziomie podstawowym rozpocznie się o .................... i przewidziane jest 120 minut na jego ukończenie. Oczywiście abiturient nie jest zobowiązany do przebywania w sali egzaminacyjnej do końca egzaminu. Jeśli uważa, że odpowiedzi są kompletne i satysfakcjonujące może opuścić salę wcześniej.

Egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym i egzamin dla klas dwujęzycznych powinny się odbyć o godzinie .... zgodnie z harmonogramem. Na ukończenie egzaminu na poziomie rozszerzonym przewidziane jest 150 minut, a w klasach dwujęzycznych czas ten wynosi 180 minut. Abiturienci mają do


Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych i zaplanowana na jest w terminach pomiędzy ........... Szczegółowy kalendarz ustnych egzaminów maturalnych wyznaczają szkolne komisje egzaminacyjne.

Dodatkowe terminy pisemnych matur wyznaczono na dni .................  czerwca.


Pisemne egzaminy poprawkowe przeprowadzone będą ..............., ustne poprawkowe pomiędzy .....................
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL
Źródło: CKE
OLIMPIADY
Image courtesy of Scotthan / FreeDigitalPhotos.net

Termin

Rozpoczęcie godzina 9.00

Rozpoczęcie godzina 14:00
     maj - poniedziałek język polski - pp* wiedza o tańcu - pp
wiedza o tańcu - pr*
     maj - wtorek matematyka - pp język łaciński i kultura antyczna - pp
język łaciński i kultura antyczna - pr
     maj - środa język angielski - pp język angielski - pr
język angielski dla klas dwujęzycznych
     maj - czwartek język polski - pr fizyka i astronomia - pp
fizyka i astronomia - pr
     maj - piątek matematyka - pr wiedza o społeczeństwie - pp
wiedza o społeczeństwie - pr
 
     maj - poniedziałek biologia - pp
biologia - pr
filozofia - pp
filozofia - pr
     maj  - wtorek język niemiecki - pp język niemiecki - pr
język niemiecki dla klas dwujęzycznych
     maj - środa geografia - pp
geografia - pr
historia muzyki - pp
historia muzyki - pr
     maj - czwartek język rosyjski - pp język rosyjski - pr
język rosyjski dla klas dwujęzycznych
     maj - piątek chemia - pp
chemia - pr
historia sztuki - pp
historia sztuki - pr
 
     maj - poniedziałek język francuski - pp język francuski - pr
język francuski dla klas dwujęzycznych
     maj - wtorek informatyka - pp
informatyka - pr
historia - pp
historia - pr
     maj - środa język hiszpański - pp język hiszpański - pr
język hiszpański dla klas dwujęzycznych
     maj - czwartek język włoski - pp język włoski - pr
język włoski dla klas dwujęzycznych
  

     maj - piątek
język mniejszości narodowych - pp
język kaszubski - pp
język kaszubski - pr
język łemkowski - pp
język łemkowski - pr


język mniejszości narodowych - pr

  godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
  godz. 10:35  - historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
  godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
  godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
  godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
  godz. 16:55 - fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów klas  
                             dwujęzycznych**
*pp - poziom podstawowy
*pr - poziom rozszerzony