Darmowy Hosting
Zobacz i pobierz przykładowy arkusz z rozwiązaniami
Egzamin pisemny na poziomie dwujęzycznym

Od roku szkolnego 2014/2015 do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał oraz od tego, czy danego języka uczył się w szkole.

Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych mają również prawo rozwiązać dodatkowe zadania egzaminacyjne z matematyki, biologii, chemii, fizyki, historii oraz geografii, przygotowane w języku będącym drugim językiem nauczania.
Pobierz materiał w formacie PDF. Download a PDF file.Pobierz materiał w formacie PDF. Download a PDF file.
Pobierz plik
Pobierz program
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL
Image courtesy of photostock / FreeDigitalPhotos.net
Źródło: CKE
180  MINUT
1

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

OKOŁO 30 MINUT
3 - 4
25 %
  
ZADANIA ZAMKNIĘTE:
PRAWDA/FAŁSZ
WYBÓR WIELOKROTNY
NA DOBIERANIE

ZADANIA OTWARTE:
UZUPEŁNIANIE LUK
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
TEKSTY AUTENTYCZNE LUB W MINIMALNYM STOPNIU ADAPTOWANE; CZYTANE PRZEZ RODZIMYCH UŻYTKOWNIKÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
60
15 PUNKTÓW

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

OKOŁO 150 MINUT WYŁĄCZAJĄC ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
3 - 4  (OK. 1700 -2000 SŁÓW)
25 %
TEKSTY AUTENTYCZNE LUB W MINIMALNYM STOPNIU ADAPTOWANE
  
ZADANIA ZAMKNIĘTE:
PRAWDA/FAŁSZ
WYBÓR WIELOKROTNY
NA DOBIERANIE

ZADANIA OTWARTE:
UZUPEŁNIANIE LUK
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
15 PUNKTÓW
ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
OKOŁO 150 MINUT WYŁĄCZAJĄC ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
3 - 4 (OK. 300 - 400 SŁÓW)
15 PUNKTÓW
25 %

ZADANIA OTWARTE:
ZADANIA Z LUKĄ
SŁOWOTWÓRSTWO
PARAFRAZA

TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ
NA JĘZYK OBCY

UKŁADANIE FRAGMENTÓW ZDAŃ Z PODANYCH ELEMENTÓW LEKSYKALNYCH
UZUPEŁNIANIE GRUPY TRZECH ZDAŃ JEDNYM BRAKUJĄCYM SŁOWEMZADANIA ZAMKNIĘTE:
WYBÓR WIELOKROTNY
NA DOBIERANIETEKSTY AUTENTYCZNE LUB W MINIMALNYM STOPNIU ADAPTOWANE
WYPOWIEDŹ PISEMNA

OKOŁO 150 MINUT WYŁĄCZAJĄC ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
1 (2 TEMATY DO WYBORU)
15 PUNKTÓW
25 %
ROZPRAWKA
ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY
LIST FORMALNY
Z
ELEMENTAMI OPISU, RELACJONOWANIA, SPRAWOZDANIA, RECENZJI, POGŁĘBIONEJ ARGUMENTACJI

300 - 350 SŁÓW

ZGODNOŚĆ Z POLECENIEM (0-5)
SPÓJNOŚĆ I LOGIKA WYPOWIEDZI (0-2)
ZAKRES ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH (0-4)
POPRAWNOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH (0-4)