Darmowy Hosting
Na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie podstawowym w części pisemnej  spotkasz dwie formy pisemne: krótki i  dłuższy tekst użytkowy.

Za dłuższy tekst użytkowy możesz otrzymać max. 10 punktów. To zadanie sprawdza umiejętność przekazania podanych informacji (4 punkty),  poprawność językową (2 punkty), bogactwo jęykowe       (2 punkty) i forma (2 punkty). 

Staraj się unikać pospolitych przymiotników, np.: nice, big zastępując je innymi wyrazami bliskoznacznymi tj. gorgeous, huge itp.Zakres form pisemnych obejmuje :


listy prywatne:

• do kolegi 

• rodziny

• znajomego nauczyciela


listy formalne:

list do redakcji

list z zażaleniem

list z prośbą o informacje

• list motywacyjnyFormy pełne i skrócone wybranych czasowników


Czasownik
to be - być

formy twierdzące:

singular: I
'm = I am, you're = you are, he's = he is, she's = she is, it's = it is
plural: we
're = we are, you’re = you are, they're = they are

formy przeczące:
isn't = is not, aren't = are not,

PAMIĘTAJ!
am not nie możemy skrócić

Czasownik
be w czasie przeszłym Past Simple przyjmie formy was lub were.

formy twierdzące:

I
was, he was, she was, it was                    
We
were, you were, they were

formy przeczące:
wasn't = was not, weren't = were not
                            

Czasownik
to have - mieć

formy twierdzące:
singular: I
've = I have, you've = you have, he's = he has, she's = she has, it's = it has
plural: we
've = we have, you’ve = you have, they've = they have

formy przeczące:
haven't = have not, hasn't = has not

Czasownik posiłkowy
have przyjmuje jednakową formę dla wszystkich osób w przeszłości had.

formy twierdzące:

singular: I
had = I’d , you had = you’d, he had = he’d, she had = she’d, it had
plural: we had = we’d, you had = you’d, they had = they’d
                           
formy przeczące:
hadn't = had not


czasownik posiłkowy
will - operator czasu Future Simple

formy twierdzące:

singular: I
'll = I will, you'll= you will, he'll = he will, she'll = she will, it'll = it will
plural: we
'll = we will, you’ll = you will, they'll = they will

formy przeczące:
won't = will not

W czasie przeszłym czasownik posiłkowy
will przejdzie w formę would.

formy twierdzące:
singular: I
would = I’d , you would = you’d, he would = he’d, she would = she’d, it would
plural: we would = we’d, you would = you’d, they would = they’d
                       
formy przeczące:
wouldn't = would not


      

English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL