Darmowy Hosting
PODANIE O PRACĘ

W czasie pobytu w Londynie znalazłaś/znalazłeś w lokalnej gazecie ogłoszenie o pracę, które Ciebie zainteresowało. Restauracja  w centrum Londynu poszukuję kelnerki/kelnera mówiącego po polsku.  Napisz list do Pana Johnson'a z prośbą o przyjęcie do pracy, w którym:

• poinformujesz, gdzie znalazłaś ogłoszenie i wyrazisz swoje zainteresowanie posadą
  Kelenerki/kelnera,
• opiszesz swoje dotychczasowe doświadczenie na tym stanowisku i poinformujesz, że
  posiadasz referencje od poprzedniego pracodawcy,
• podasz dwie cechy, które predysponują Ciebie na to stanowisko i uzasadnisz ich użyteczność,
• podziękujesz zarozpatrzenie Twojej kandydatury i wyrazisz nadzieję na otrzymanie tego   
  stanowiska.


Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność przekazania wszystkich informacji (4 punkty), forma (2 punkty), poprawność językow (2 punkty) oraz bogactwo językowe (2 punkty).

Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 200 słów, otrzymasz za jej formę 0 punktów.

Użyteczne zwrotyROZPOCZYNANIE WYPOWIEDZI

Dear Sir or Madam / Dear Sirs - Szanowni Państwo (nie znamy adresata)
Dear Mr. Smith - Drogi Panie Smith (podajemy same nazwisko)ROZWINIĘCIE WYPOWIEDZI

I am writing to apply for a job as a waiter/fireman/mechanic/postman/sales assistant  …
Piszę, aby ubiegac się o pracę jako kelner/strażak/mechanik/listonosz/sprzedawca  …

I found your job advert in Gazeta Wyborcza of 2nd April and would like to submit my application for the position of  a flight attendant/Polish teacher/volunteer ...

Znalałam Państwa ogłoszenie w Gazecie Wyborczej z dnia 2 kwietnia i chciałabym złożyć podanie o pracę na stanowisku stewardessa/nauczycielka języka polskiego/woluntariuszka ...

I am interested in applying for the post of… which was advertised in the Daily Mail on 22nd September  …
Jestem zainteresowany/zainteresowana stanowiskiem .... którego ogłoszenie znalazłem/znalazłam  w Daily Mail z dnia 22-ego września ...

I am writing in reference to/in reply to/regarding/in connection with your advertisement in a newspaper/television/radio station concerning a vacancy for a photographer/musician ...
Piszę w nawiązaniu do/odpowiedzi na/odnośnie/w związku z Państwa ogłoszeniem w gazecie/telewizji/stacji radiowej o wolnym etacie dla fotografa/muzyka ...

In reply to your advertisement in today's Daily Telegraph I wish to indicate my interest in the post of Senior Sales Manager.
-  W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie w dzisiejszym wydaniu Daily Telegraph, chciałabym/chciałbym wyrazić swoje zainteresowanie stanowiskiem Starszego Kierownika Sprzedaży.

I feel I would be a suitable person for the post because…

Uważam, że będę właściwą osobą na to stanowisko ponieważ ...

My educational background enables me to use my knowledge efficiently.
Moje wykształcenie pozwala mi efektywne wykożystanie mojej wiedzy.

I believe this position fits my expectation of a perfect job/career.
Wierzę, że to stanowiska spełnia moje oczkiwania względem wymarzonej/perfekcyjnej pracy/kariery zawodowej.

My reason for applying for this job is that ...

Powodem, dla którego ubiegam się o tą pracę jest ...

I am sincerely/truly interested in the advertised post, for I believe I can excel in it .
Jestem szczerze zainteresowany/zainteresowany tą posadą, ponieważ uważam, iż mogę osiągnąć w niej doskonałe wyniki .

As for my prior experience/As far as my qualifications are concerned   …
Jeśli chodzi o moje dotychczasowe doświadczenie/Biorąc pod uwagę moje kwalifikacje …

I worked part-time/full-time/temporarily/permanently as a sales assistant in a department store for three years.
Pracowałem/Pracowałem na pół etatu/pełny etat/tymczasowo/na stałe jako sprzedawca/sprzedawczyni w domu towarowym przez trzy lata.

I am experienced in making presentations/organizing cultural events/marketing ...
Mam doświadczenie w przygotowywaniu prezentacji/organizowaniu wydarzeń kulturalnych/marketingu

I have two years of experience/hands-on training in computer science/sales.
Mam dwuletnie doświadcznie/praktyczne przeszkolenie w informatyce/sprzedaży.

I am presently employed as a . . . and have held this position for the last three.
Obecnie jestem zatrudniony jako … I jestem juz na tym stanowisku przez ostatnie trzy lata.

I  am an eighteen-year-old student of a secondary school in Warsaw.
Jestem osiemnastoletnim uczniem liceum ogólnokształcącego w Warszawie.ZAKOŃCZENIE

Thank you in advance for considering my application. - Z góry dziękuję za rozpatrzenie mojego podania.
Should you have any further enquiries, please do not hesitate to contact me/feel free to contact me.
W razie dalszych pytań, proszę o kontakt.
I look forward to hearing from you in due course. - Czekam na Państwa odpowiedź w stosownym czasie.
I await an interview at your earliest convenience. - Czekam na rozmowę kwalifikacyjną w najbliższym dogodnym dla Państwa terminie.
I enclose/attach my CV/references ...  - Załączam mój życiorys/referencje ...
Please attached find my resume/letters of recommendation ...  (AmE) - W załączniku znajdziecie Państwo mój życiorys i listy rekomendujące ...
Yours sincerely - Z poważaniem (jeśli pisaliśmy do osoby używając jego/jej nazwiska, np.: Dear Mr. Smith)
Yours faithfully - Z poważaniem (jeśli nie znamy adresata, np.: Dear Sir or Madam)


List z prośbą o przyjęcie do pracy (Letter of application)


jest pisany do osoby rekrutującej lub właściciela firmy w momencie ubieganie się o posadę. Podanie o pracę  cechuje styl formalny. Podobnie jak w liście motywacyjnym, w podaniu o pracę należy określić stanowisko, o które się ubiegamy i krótko opisać dlaczego to właśnie my powinniśmy otrzymać tę posadę.
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL