Darmowy Hosting
LIST PRYWATNY DO KOLEGI

Właśnie otrzymałeś/otrzymałaś zaproszenie od kolegi ze Szkocji do odwiedzenia go/jej w rodzinnym mieście.
W liście:

• podziękuj za zaproszenie i wyraź zadowolenie z możliwości wyjazdu do Szkocji,
• dowiedz się o warunki pogodowe i ubrania jakie powinieneś/powinnaś wziąść ze sobą,
• poinformuj, że przylecisz samolotem i zapytaj czy mógłby/mogłaby Ciebie odebrać z lotniska,
• zapytaj o plany podczas Twojego pobytu i zasugeruj zwiedzanie szkockich zamków.


Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność przekazania wszystkich informacji (4 punkty), forma (2 punkty), poprawność językow (2 punkty) oraz bogactwo językowe (2 punkty).

Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 200 słów, otrzymasz za jej formę 0 punktów.

List prywatny  (Informal letter)

jest pisemną formą wypowiedzi skierowaną do osób nam bliskich: rodziny, przyjaciół czy znajomych i opisuje fakty z naszego życia. W liście piszemy o naszych planach, wydarzeniach lub stanach emocjonalnych.  List prywatny charakteryzuje się występowaniem:

• form skróconych czasowników posiłkowych (I've, he's),
• wyrazów i wyrażeń potocznych (bobby - (BrE) policeman, what's up?),
• czasowników złożonych (give up sth, put up with sb),
• wyrażeń idiomatycznych (I haven't got the faintest idea).

English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL
Użyteczne zwroty


ROZPOCZYNANIE WYPOWIEDZI

John - Bezpośredni zwrot do adresata
Dear Uncle / Aunt -  Drogi wujku/ciociu
Hi Tom
- Cześć Tom


ROZWINIĘCIE WYPOWIEDZI

How's it going? -  jak leci?
How are you doing? - co u Ciebie?
Hope you're fine.  - Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku
Great to hear from you. - Miło, że się odezwałeś.
You'll never guess what ... - Nigdy nie zgadniesz co ...
You won't believe what's happened recently. - Nie uwierzysz, co ostatnio się wydarzyło.
As for the latest news ... - Jeśli chodzi o najświeższe informacje ...
I'm writing to tell you about ... - Piszę, żeby Ci powiedzieć o ...
I'm writing to thank you for ... -  Piszę, aby podziękować Ci za ...
I'm writing to tell you how sorry I am about .... - Piszę aby Ci powiedzieć jak mi przykro z powodu ...
I'm really sorry about ... - Naprawdę mi przykro z powodu ...
I'm writing to invite you for ... - Piszę, aby zaprosić Ciebie na ...
Thank you for your letter of 2nd October. - Dziękuję za list z 2-ego października.
I've decided to drop you a line. -  Zdecydowałem sie napisać.
I haven't heard from you for a long time. - Nie miałem od Ciebie wiadomości przez długi czas.
Sorry I haven't written for such a long time, but ...
- Przepraszam, że nie pisałem tak długo, ale ...
I'm truly sorry I haven't replied earlier, but ... - Naprawdę mi przykro, że nie odpowiedziałem wcześniej, ale ...
I've been extremely busy recently.  -
Ostatnio byłem bardzo zajęty.
I've been busy preparing for exams/an English contest/a school competition. - Przygotowuje się do egzaminów/olimpiady z języka angielskiego/zawodów szkolnych.
I've always dreamt about .... -  Zawsze marzyłem o ...
Finally, my dreams have come true. - W końcu moje marzenia się spełniły.
I'm going/planning to take study in English literature. - Zamierzam studiować literaturę angielską.
I'd like to be a Marketing Manager in the future. -  Chciałbym być kierownikiem marketingu w przyszłości.
My aim/goal is to become a famous writer. - Moim celem jest stanie się słynnym pisarzem.
I'm thinking of going abroad next year. - Zastanawiam się nad wyjazdem zagranicę w następnym roku.
I think you should/shouldn't .... - Uważam, że powinieneś/nie powinieneś ...
What should i do with this matter? - Co powinienem zrobić z tą sprawą?
If I were you, I would .... -  Na Twoim miejscu ...
Why don't you go and speak to Mark? -  Czemu nie pójdziesz i porozmawiasz z Markiem?
Unfortunately, I can't come to see you/visit you. - Niestety nie mogę Ciebie odwiedzić.
I broke my leg/lost my ID card yesterday. - Złamałem nogę/zgubiłem dowód osobisty wczoraj.
I'm really happy/satisfied/disappointed with my exam results.- Jestem naprawdę szczęśliwy/zadowolony/rozczarowany z wyników moich egzaminów.
I'm glad you're coming back next week.. - Bardzo się cieszę, że wracasz w następnym tygodniu.
Could you do me a favour? - Czy wyświadczyłbyś mi przysługę?
Could you pick me up from the airport? - Czy odebrałbyś/odebrałabyś mnie z lotniska?
You can't miss me! I'll be wearing ... - Napewno mnie zuważysz. Będę nosił/nosiła ...
Please don't forget to take my watch/jumper. - Proszę nie zapomnij zabrać mojego zegarka/swetra.
What's the weather like in Norway? - Jaka jest pogoda w Norwegii.
It's sunny/cloudy/windy/rainy/stormy. - Jest słonecznie/pochmurnie/wietrznie/burzowo.
What's your favourite pastime? - Jaka jest Twoja ulubiona forma spędzania wolnego czasu?
I like/fancy/enjoy watching good movies/playing football/meeting my friends. - Lubię/chętnie/sprawia mi radość oglądanie dobrych filmów/granie w piłkę nożną/spotykanie się z przyjaciółmi.
I don't like/enjoy/fancy ... - Nie lubię ....
I hate/detest/dislike running long distances. - Nienawidzę/cierpię/lubię biegania na długie dystance.
I wish you were here. - Chciałbym, żebyś tu był/a.
I've got to go now. - Muszę już kończyć.
Hope to hear from you soon. - Mam na dzieję, że się wkrótce odezwiesz.
Drop me a line when you're back. - Skreśl pare słów kiedy już wrócisz.
Waiting for your letter. - Czekam na Twój list.
Please write to me. - Proszę napisz do mnie.
Look forward to hearing from you. - Z niecierpliwością czekam na wiadomość od Ciebie.
Pass my greetings to your parents. - Pozdrów ode mnie rodziców.


ZAKOŃCZENIE

Love/Lots of love. - Pozdrawiam.
See you soon! - Do zobaczenia wkrótce!
All the best/Best wishes -  Z najlepszymi życzeniami.
Bye for now. - To na tyle/ Na razie.