Darmowy Hosting

Wiadomość prywatna (e-mail)

Wiadomość pisemna  jest formą przekazywania informacji adresatowi.Treść wiadomości może zawierać wiele różnych informacji, np. prośbę, podziękowanie, przypomnienie, konkretne zapytanie. W zależności od jej adresata styl wiadomości może być nieformalny lub oficjalny.

Wiadomość nieformalna do znajomego lub przyjaciela charakteryzuje się występowaniem:

• zwrotów potocznych: What's up?,  gotta go now (I have to go now),
• form skróconych np. he isn't, I won't,
• akronimów (skrótów literowych) np. FYI = for your information, TC = take care,
• symboli graficznych np. : ) - I'm happy,
• zwrotów kończących np. Lots of love, Bye for now, thx = thanks.


WIADOMOŚĆ PRYWATNA

Organizujesz przyjęcie urodzinowe i chcesz zaprosić kolegę. Napisz wiadomość, w której:

• poinformujesz o powodzie organizowania przyjęcia,
• podasz miejsce i termin,
• zapytasz czy mógłby przynieść jakieś płyty z muzyką,
• poprosisz, żeby przyszedł wcześniej i pomógł Tobie w organizacji przyjęcia.

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność
przekazania wszystkich informacji (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

Użyteczne zwroty


ROZPOCZYNANIE WYPOWIEDZI

John - bezpośredni zwrot do adresata
Dear Uncle / Aunt -  drogi wujku, ciociu
Hi Tom
- cześć Tom
Hello
- cześć


ROZWINIĘCIE WYPOWIEDZI

How's it going? -  jak leci?
How are you doing? - co u Ciebie?
Hope you're fine  - mam nadzieję, że u Ciebie wsszystko w porządku
I'm having a birthday party - urządzam przyjęcie urodzinowe
join -przyłączyć się
take place - mieć miejsce
take part in ... - brać udział w ...
Could you ... - czy mógłbyś .... (czasownik could używamy do formowania zwrotów proszących)
give sb a hand / help sb - pomóc komuśZAKOŃCZENIE

See you - do zobaczenia
Lots of love/Love - pozdrawiam
Bye for now  - to na tyle
All the best/Best wishes - wszystkiego najlepszego
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL