Darmowy Hosting
RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH PERSPEKTYWY 2014

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
dokonała oceny 195 polskich uczelni w tym 88 uczelni akademickich, 80 magisterskich niepublicznych oraz 27 państwowych wyższych szkół zawodowych. W roku 2014 najlepszą uczelnią akademicką został wybrany Uniwersytet Warszawski tuż przed Uniwersytetem Jagiellońskim.

Kryteria rankingu
Ranking uczelni akademickich został oparty na 33 szczegółowych kryteriach, tworzących sześć grup kryteriów: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie.

Liderzy w głównych grupach kryteriów to:

    • prestiż wśród kadry akademickiej - Uniwersytet Jagielloński,
    • prestiż wśród pracodawców - Politechnika Warszawska,
    • potencjał naukowy - Uniwersytet Jagielloński,
    • efektywność naukowa - Uniwersytet Jagielloński,
    • publikacje i cytowania - Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
    • innowacyjność - Akademia Górniczo-Hutnicza,
    • umiędzynarodowienie - Akademia Finansów i Biznesu Vistula.

Ranking Uczelni Akademickich
objął 88 szkół wyższych - zarówno publicznych jak i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych), posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i prowadzących działalność badawczą:

    1. Uniwersytet Warszawski
    2. Uniwersytet Jagielloński
    3. Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    4. Politechnika Warszawska
    5. Politechnika Wrocławska
    6. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
    7. Uniwersytet Wrocławski
    8. Warszawski Uniwersytet Medyczny
    9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
    10. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
    11. Gdański Uniwersytet Medyczny
    12. Politechnika Łódzka
    13. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    14. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
    15. Uniwersytet Gdański
    16. Politechnika Poznańska
    17. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
    18. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
    19. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
    20. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ranking w grupach uczelni akademickich:

Najlepsze uniwersytety

    1. Uniwersytet Warszawski
    2. Uniwersytet Jagielloński
    3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Najlepsze uczelnie techniczne

    1. Politechnika Warszawska
    2. Politechnika Wrocławska
    3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Najlepsze uczelnie ekonomiczne

   1.  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   2. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
   3. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Najlepsze uczelnie medyczne

    1. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
    2. Warszawski Uniwersytet Medyczny
    3. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznani

Najlepsze uczelnie rolnicze

    1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
    3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Najlepsze uczelnie pedagogiczne

   1. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
   2. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
   3. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Najlepsze akademie wychowania fizycznego

    1. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
    2. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
    3. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
    4.  Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich - objął 80 niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra:

    1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
    2. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
    3. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
    4. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
    5. Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    6. Collegium Civitas w Warszawie
    7. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
    8. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
    9. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
    10. Wyższa Szkoła Biznesy w Dąbrowie Górniczej
    11. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Korfantego w Katowicach
    12. Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
    13. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
    14. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
    15. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Ranking PWSZ (państwowych Wyższych Szkół Zawodowych)
- objął 27 państwowych wyższych szkół zawodowych:

    1. PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu
    2. Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
    3. PWSZ w Tarnowie

Nagrody Specjalne 2014

AWANS 2012 - za najbardziej efektowny skok do grupy najlepszych uczelni otrzymały

    wśród uczelni akademickich: Politechnika Poznańska (z 22 na 16 miejsce);
    wśród uczelni niepublicznych magisterskich: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (z 24 na 15 miejsce).

KUŹNIA KADR 2014 - nagroda dla uczelni, która ma największe postępy w kształceniu kadr naukowych przypadła Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu.
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL
Jaki kierunek studiów wybrać?
Abiturient staje przed ważnym wyborem życiowym, którym niewątpliwie jest wybór kierunku studiów i co się z tym wiążę perspektywa dalszej kariery zawodowej. Niektórzy kończą edukację na tym etapie; inni, bardziej ambitni, decydują się pójść o krok dalej i rozpocząć naukę na wyższej uczelni. I tu pojawiają się nurtujące pytania o kierunek studiów, perspektywy po ich ukończeniu i co najważniejsze czy wybrane studia naprawdę nas interesują, czy zdecydowaliśmy się na nie ze względu na obecny trend i możliwości zarobkowe.

Decyzja o wyborze studiów powinna być decyzją indywidualną, przemyślaną, nie narzuconą przez otoczenie. Często to sami rodzice wywierają presję co do kierunku twierdząc, że jeśli oni studiowali na danej uczelni to dziecko powinno pójść w ich ślady. Każdy z nas jest na swój sposób oryginalny i ma własny świat z własnymi wartościami, potrzebami  i celami życiowymi. Nie wszyscy muszą być adwokatami, prezesami firm czy specjalistami w sprawach technicznych. Jak mówi angielskie przysłowie  “It takes all sorts to make the world”, co utwierdza w przekonaniu, że warto uczyć się języków obcych i poszerzać swoje horyzonty myślowe poznając inne kultury i tradycje. Decyzję co do wyboru kierunku studiów pozostawiam wam, a teraz przedstawię kilka faktów dotyczących studiowania w roku 2014/2015.
Źródło: Perspektywy