Darmowy Hosting
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL
Jaki kierunek studiów wybrać?

Abiturient staje przed ważnym wyborem życiowym, którym niewątpliwie jest wybór kierunku studiów i co się z tym wiążę perspektywa dalszej kariery zawodowej. Niektórzy kończą edukację na tym etapie; inni, bardziej ambitni, decydują się pójść o krok dalej i rozpocząć naukę na wyższej uczelni. I tu pojawiają się nurtujące pytania o kierunek studiów, perspektywy po ich ukończeniu i co najważniejsze czy wybrane studia naprawdę nas interesują, czy zdecydowaliśmy się na nie ze względu na obecny trend i możliwości zarobkowe.

General Knowledge Quiz

1) What is the difference between a jungle and a rain forest?
a) No difference. Simply two different ways in referring to the same thing.
b) A jungle in general receives less rain than a rain forest.
c) A jungle refers to the thickest area of a rain forest
d) A jungle and a rain forest each contain their own group of distinct plants and animals.

2) What is the world's most common religion?
a) Christianity
b) Buddhism
c) Hinduism
d) Muslim

3) Which city ranks as the world's most populous city (2002)?
a) New York (US)
b) Mexico City (Mexico)
c) Tokyo (Japan)
d) Shanghai (China)

4) What is the second largest country (in size) in the world?
a) USA
b) China
c) Canada
d) Russia

5) As of January 2003, how much is Microsoft Chairman Bill Gates's net worth?
a) 10 million US
b) 10 billion US
c) 35 billion US
d) 50 billion US

6) Which country below is not one of the members of the UN security council (Jan 2003)?
a) USA
b) China
c) Germany
d) France

7) The longest river in the world is:
a) Amazon (Brazil)
b) Nile (Egypt)
c) Yangtze (China)
d) Congo (Zaire)

8) Which software firm is the second largest in the world, after Microsoft?
a) Netscape
b) Oracle
c) Lotus
d) Norton

9) What's the world's most widely spoken language?
a) English
b) Spanish
c) Mandarin
d) French

10) Which continent is host to the most countries in the world?
a) Asia
b) Africa
c) Europe

Quiz script provided by
JavaScriptKit.com